Skip to content

Profion record troseddol: un rhan o recriwtio diogel

Mae Gymnasteg Cymru wedi ymrwymo i ddefnyddio profion record troseddol (Disclosure Barring Service, neu DBS) fel rhan allweddol o recriwtio diogel. 

Mae profion record troseddol (o’r blaen, profion CRB, nawr DBS), ond yn un rhan o recriwtio diogel ac arferion eraill o gadw plant ac oedolion sy’n gwynebu risg yn ddiogel rhag camdriniaeth o unrhyw fath.

Pwy sydd angen prawf DBS?

Mae unrhyw un sydd yn gweithio’n rheolaidd gyda phlant neu oedolion bregus (yn daliedig neu beidio) angen tystysgrif DBS.

Mae’n broses gyflym a syml:

  • Edrychwch ar y siart hon sy’n esbonio mwy am y personau yn eich clwb sy’n gorfod cael prawf DBS [linc yn agor mewn ffenestr newydd].
  • Dylai un person neu bobol penodedig yn eich clwb (yn aml y swyddog lles a/neu y prif hyfforddwr) fod yn gyfrifol am wirio ceisiadau
  • Os ydych chi angen prawf DBS, gall y person penodedig yn eich clwb anfon linc ichi ar gyfer eich cais arlein, a gall hefyd wirio eich ID
  • Os oes gennych unrhyw broblemau gyda’r broses hon, cysylltwch â Gymnasteg Cymru

Ble alla’i ganfod mwy o wybodaeth?

(Mae’r lincs isod yn agor mewn ffenestri newydd)
Cwestiynau cyffredin am brofion record troseddol
Darllenwch fwy am ein polisiau a chanllawiau DBS