Skip to content

Mae’r Iaith Gymraeg yn bwysig inni

Mae Gymnasteg Cymru yn cydnabod ac yn parchu’r iaith Gymraeg a ‘rydym yn gweithio’n galed i gefnogi gweithgareddau yn y Gymraeg.

Mae’r ddewislen ar frig ochr dde pob tudalen yn eich helpu i ddod o hyd i gynnwys Cymraeg y wefan yma ac mae cysylltiadau hefyd i’r adrannau Cymraeg isod.

Cadw'n ddiogel

Cadw'n ddiogel - prif bwyntiau
Gymnastwyr ifanc – sut i gadw’n ddiogel
Clybiau – amddiffyn plant
Gwybodaeth i swyddogion lles
Cofnod troseddol (DBS) gwirio

Amdanom ni

Amdanom ni - prif bwyntiau
Gwybodaeth clwb
Llywodraethiant

Moeseg a Pholisiau

Moeseg a Pholisiau - prif bwyntiau
Gwrth-gyffuriau
Cydraddoldeb
Iechyd a diogelwch