Skip to content

Cymorth a chefnogaeth i’n clybiau sy’n aelodau

Clybiau yw anadl einioes y gamp ac mae gymnasteg yn parhau i ddatblygu, tyfu, a llwyddo drwy eich cyfraniadau. 

Fel sefydliad aelodaeth, mae gymnasteg Cymru, gyda chorff llywodraethol y DU, Gymnasteg Prydain, yma i helpu ein clybiau gyrraedd eu potensial.

Mae manteision aelodaeth yn cynnwys:

  • Mynediad i hyfforddwyr cymwysiedig i safonau cenedlaethol, gan sicrhau fod yr hyfforddiant o’r safon uchaf
  • Cyfleoedd i gystadlu mewn cystadleuthau ar bob lefel, i bob gallu a disgyblaethau
  • Mynediad i unrhyw ornestion Gymnasteg Cymreig a Phrydeinig
  • Pecynnau yswiriant cynhwysfawr

[Mae’r holl lincs isod yn agor mewn ffenestri newydd]:

Mae gan Gymnasteg Prydain lawer mwy o wybodaeth ar gyfer clybiau am fanteision llawn bod yn aelod, ac os nad yw eich clwb chi wedi ymuno yn barod, llenwch ac anfonwch y ffurflen gofrestru. Mae bod yn aelod o Gymnasteg Prydain yn golygu eich bod hefyd yn aelod o Gymnasteg Cymru os yw eich clwb yng Nghymru. 

Mae ein tudalen chwilio clwb yn cynnig rhestr lawn o aelodau cyfredol yng Nghymru, a dyna ble mae unrhyw un sydd am fod yn rhan o gymnasteg – camp sy’n gyffrous ac yn tyfu – ddod o hyd i’w clwb agosaf i ymaelodi.

Cymerwch olwg...

Chwiliwch y safle yma am fwy o wybodaeth i glybiau trwy opsiynau’r ddewislen ar frig ochr dde pob tudalen.

Mae’r wybodaeth yn cynnwys cyngor a chefnogaeth i glybiau am ddiogelu plant, gwrth-gyffuriau, iechyd a diogelwch, yn ogystal ag unrhyw ffurflenni y byddwch eu hangen.

Ac os ydych chi angen mwy o gymorth, mae ein tudalen gyswllt yn esbonio sut y gallwh gysylltu â ni yma yn Gymnasteg Cymru.