Skip to content

Agored, Gwybodus, ac Onest

Mae Gymnasteg Cymru wedi ymrwymo i fod yn gymuned dryloyw, agored, onest, a gwybodus.

Yn yr adran hon, cewch ein gwybodaeth a’n polisiau ar iechyd a diogelwch, gwrth-gyffuriau, a chydraddoldeb yn ogystal a’n datganiad mynediad.

Gweler hefyd

Cadw’n ddiogel [a thudalennau eraill yn yr adran Cadw’n Ddiogel]
Llywodraethiant
Cysylltu â ni