Skip to content
Close notice

Our website uses cookies to give you the best possible experience. Cookies are unique identifiers that we transfer to your device to enable our systems to remember your session and how you interacted with the website. They are not there to identify you personally. To find out more about the cookies we use, click here.

Aelodaeth ar agor 'nawr ar gyfer 2017-18

We are aware that technical difficulties, due to the high volume of server traffic, are causing people to experience issues when completing their membership online in our new system. Unfortunately we are unable to complete membership registration manually on an individual’s behalf. We are working hard to resolve this and will ensure that insurance cover is in place for members who’ve tried to register but have been unsuccessful. 

We hope this provides clubs and members with the confidence to continue their gymnastics activities during this transition period. We will provide updates until this is completely resolved.

Dylai pob aelod clwb ymuno â Gymnasteg Cymru, y corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yng Nghymru. Mae hyn yn rhoi yswiriant, gostyngiadau, a buddion eraill ichi gan gynnwys aelodaeth awtomatig o Gymnasteg Prydain.

Mae buddion aelodaeth yn cynnwys:

 • Cymorth hyfforddwyr cymwysiedig i safonau cenedlaethol, gan sicrhau hyfforddiant o’r safon uchaf
 • Cyfleon i gystadlu ar bob lefel, ar gyfer pob gallu a disgyblaeth
 • Mynediad i unrhyw ornestau Cymreig a Phrydeinig
 • Pecynnau yswiriant cyfansawdd

Mwy o wybodaeth am fuddion llawn bod yn aelod ar wefan Gymnasteg Prydain [yn agor mewn ffenestr newydd].

Am fwy o wybodaeth ar sut i ddod yn aelod, ewch i Cwestiynau Cyffredin [PDF, 668KB, sy’n agor mewn ffenestr newydd]

Mae ein tudalen chwilio clwb yn cynnwys rhestr lawn o glybiau presennol Cymru, a dyna lle y gall unrhyw un sydd am fod yn rhan o gamp gyffrous a chynyddol boblogaidd gymnasteg, ddod o hyd i’r clwb agosaf atyn nhw.

Taliadau blynyddol a mathau o aelodaeth

 • Cyn-ysgol: £11 – plentyn sydd ddim eto mewn addysg llawn amser
 • Gymnast: £17 – delfrydol ar gyfer y rhai sy’n ymarfer gymnasteg o unwaith yr wythnos i gystadlu mewn cystadleuthau lleol a rhai rhanbarthol
 • Swyddog clwb: £17 – Am swyddi di-hyfforddiant mewn clwb, e.e. ysgrifennydd, swyddog lles, neu feirniad
 • Gymnast cystadleuol efydd: £25 – i gymnastwyr sy’n perfformio ar lwybr cystadleuol cartref Cymru
 • Gymnast cystadleuol arian: £41 – i gymnastwyr sy’n cystadlu mewn gornestion llwybr perfformio swyddogol
 • Arian: £41 – i bob hyfforddwr sydd â chymhwyster lefel un
 • Aelodaeth aur: £76 – i bob hyfforddwr sydd â chymhwyster hyfforddi lefel 2 neu uwch, neu feirniaid cenedlaethol a Brevet

Tudalennau defnyddiol eraill

Taliadau aelodaeth hyfforddwyr [yn agor mewn ffenestr newydd]

Taliadau aelodaeth clybiau a swyddogion [yn agor mewn ffenestr newydd}

Taliadau aelodaeth beirniaid [yn agor mewn ffenestr newydd]