Your Cart

No items in cart

Carl Field

Rheolwr Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Ymunodd Carl â Gymnasteg Cymru fel rheolwr cyfathrebu ym Mehefin 2020.

Mae’n hyrwyddo gwaith y sefydliad yn ogystal â’r amrywiol lwyddiannau gan bawb sy’n ymwneud â’r gamp ar bob lefel yng Nghymru a’u heffaith ar bobl a chymunedau.

Join Our
Mailing List