Skip to content
Close notice

Our website uses cookies to give you the best possible experience. Cookies are unique identifiers that we transfer to your device to enable our systems to remember your session and how you interacted with the website. They are not there to identify you personally. To find out more about the cookies we use, click here.

Cyffuriau – Iechyd, urddas, ac enw da mewn perygl

Mae cyffuriau mewn chwaraeon yn fater difrifol ac rydym o ddifrif am warchod cystadlu a datblgu glân. 

(Mae’r lincs isod yn agor mewn ffenestri newydd)
Mae Gymnasteg Cymru yn gweithio gyda Gymnasteg Prydain, UK Anti-Doping (UKAD) a’r Ffederasiwn Gymnasteg Rhyngwladol (FIG) i warchod urddas ein camp. Mae Gymnasteg Cymru yn llwyr gefnogi profion gan UKAD a FIG.

Darllenwch Reolau Gwrth-Gyffuriau y DU.

Oeddech chi’n gwybod?

 • Mae pob athletwr yn gyfangwbl gyfrifol am unrhyw ddeunydd gwaharddedig y mae nhw’n ddefnyddio, neu a ganfuwyd yn eu system, a does dim ots sut gyrhaeddodd yno na chwaith os oeddwn nhw’n bwriadu twyllo. Archwiliwch eich meddyginiaeth cyn ei gymeryd
 • Gall profion gael eu cynnal mewn cystadleuthau (‘mewn cystadleuaeth’) ac mewn sesiynau hyfforddi Sgwad Genedlaethol (‘allan o gystadleuaeth’)
 • Gall gymnastwyr dan 16 oed gael eu profi
 • Gall gymnastwyr gael eu profi adref, neu yn eu clwb, ac yn arbennig pan eu bod o safon rhyngwladol
 • Dylid gwneud y mwyaf o ddeiet, ffordd o fyw, a hyfforddiant cyn ystyried ychwanegiadau

Mae gwybodaeth lawn yn adran gwrth-gyffuriau gwefan Gymnasteg Prydain, gan gynnwys:

 • Sut i archwilio meddygyniaethau dros y ffôn neu ar ebost
 • Dulliau profi a hawliau athletwyr
 • Rhestr Asiantaeth Gwrth-Gyffuriau’r Byd (WADA) o ddeunyddiau a dulliau a waherddir mewn chwaraeon (‘y Rhestr Waharddedig’)
 • Eithriadau defnydd Therapiwtig (TUEs)
 • Sut mae athletwyr ar y Rhestr Brofi Gofrestredig Genedlaethol yn nodi eu lleoliad yn swyddogol

RIPORTIWCH CYFFURIAU 24/7

Os oes gennych unrhyw bryderon am gyffuriau gallwch alw 0800 32 23 32 yn ddienw i siarad a rhywun cymwys sy’n annibynol i UKAD.

ADDYSG GWRTH-GYFFURIAU

100% me yw rhaglen addysg UKAD i athletwyr. Mae’r ymgyrch yn ymgorffori ac yn dathlu pump o werthoedd allweddol –

 • Gwaith Caled
 • Penderfyniad
 • Angerdd
 • Parch
 • Urddas

Gallwch chi fod yn rhan o 100% me a dilyn yr holl newyddion trwy gofrestru ar gyfer 100% me neu ymuno â 100% me ar Facebook.