Skip to content
Close notice

Our website uses cookies to give you the best possible experience. Cookies are unique identifiers that we transfer to your device to enable our systems to remember your session and how you interacted with the website. They are not there to identify you personally. To find out more about the cookies we use, click here.

Iechyd, Diogelwch a Lles – blaenoriaeth uchel

Mae Gymnasteg Cymru wedi ymrwymo i greu amgylchedd ble mae iechyd, diogelwch, a lles pawb yn cael ei warchod.

Mae hyn yn golygu fod gan bob un o’n clybiau a chymdeithasau cyswllt ddyletswydd i gydymffurfio â pholisiau Gymnasteg Cymru a Phrydain yn ogystal a chyfreithiau iechyd a diogelwch perthnasol, a rydym yn eu cefnogi i gyflawni hynny.

Mae cymorth ar gael

(Mae’r holl lincs isod yn agor mewn ffenestri newydd):
Mae system reoli iechyd a diogelwch y corff llywodraethol Gymnasteg Prydain yn helpu clybiau a chymdeithasau cyswllt i gyflawni eu cyfrifoldebau. Mae’r system ar gael i glybiau sydd wedi cofrestru ar system GymNET.

Mae pedwar polisi pwysig mae angen i glybiau a chymdeithasau cyswllt eu darllen a’u dilyn:

Yn ogystal, mae templedau a chyfarwyddyd pellach ar gael i glybiau cofrestredig trwy GymNET.

Mae angen i bob clwb a chymdeithas gyswllt ddarllen a chydymffurfio a’r pedair dogfen bolisi uchod a gwneud defnydd o’r wybodaeth trwy GymNET

Mae’r prif bwyntiau yn cynnwys: