Skip to content
Close notice

Our website uses cookies to give you the best possible experience. Cookies are unique identifiers that we transfer to your device to enable our systems to remember your session and how you interacted with the website. They are not there to identify you personally. To find out more about the cookies we use, click here.

Agored, Gwybodus, ac Onest

Mae Gymnasteg Cymru wedi ymrwymo i fod yn gymuned dryloyw, agored, onest, a gwybodus.

Yn yr adran hon, cewch ein gwybodaeth a’n polisiau ar iechyd a diogelwch, gwrth-gyffuriau, a chydraddoldeb yn ogystal a’n datganiad mynediad.

Gweler hefyd

Cadw’n ddiogel [a thudalennau eraill yn yr adran Cadw’n Ddiogel]
Llywodraethiant
Cysylltu â ni