Skip to content
‘Rydym eisiau i bawb sy’n ymweld â gwefan Gymnasteg Cymru deimlo croeso, a chael profiad dymunol.

Beth ydyn ni’n gwneud?

I’n helpu i wneud Gymnasteg Cymru yn le cadarnhaol i bawb, rydym wedi ceisio ei gwneud hi’n haws i bobol ag anableddau gael mynediad i’n cynnwys, ac yn haws i bawb ei ddefnyddio.

Ydyn ni’n llwyddo?

 Os fyddwch chi’n cael unrhyw broblemau gyda mynediad i’r wefan yma, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Hoffem glywed wrthoch trwy unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:

Gwybodaeth Allanol

My Web My Way

Mae gan wefan y BBC nifer o gyfarwyddiadau all eich helpu i bori’r rhyngrwyd, gan gynnwys:

  • Sut i gynyddu maint eich tecst
  • Sut i newid y ffont
  • Sut i ddefnyddio eich byseddfwrdd yn hytrach na’ch llygoden
  • Sut i osod eich cyfrifiadur ar gyfer tecst – llafar

Ewch i safle My Web My Way y BBC [sy’n agor mewn ffenestr newydd] i weld yr holl gyfarwyddiadau.