Your Cart

No items in cart

System aelodaeth newydd yn lansio Hydref 2il

Dechreuwch eich taith gymnasteg, dewch yn aelod.

Byddwch yn rhan o’r chwaraeon anhygoel sy’n gymnasteg. Mae gan gymnasteg le i bawb, ac mae Gymnasteg Cymru’ yn cefnogi pobl sydd â diddordeb, sy’n weithgar ar hyn o bryd neu’n ceisio ail-ymuno â’r gamp ar draws Cymru.

Fel aelod bydd gennych fynediad i glybiau a gweithgareddau cysylltiedig ledled Cymru. Byddwch yn gallu cael gostyngiadau, cyfleoedd i aelodau yn unig, yswiriant, a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i gael y profiad gorau.

AelodaethI pwy mae’r aelodaeth
£19Gymnast a Swyddog Clwb
£43Gymnast Cystadleuol a Hyfforddwyr Cynorthwyol
£78Hyfforddwyr a Beirniaid Brevet

Gwobrau Gymnasteg

Yn unig i’n haelodau, bydd y llwyfan Gwobrau Gymnasteg yn rhoi cyfle i bob aelod Gymnasteg Cymru a’u teulu leihau costau byw, drwy’r flwyddyn.
O’r casgliad enfawr o fanwerthwyr ar-lein a’r stryd fawr i arbedion bob dydd, cytundebau teithio, aelodaeth campfa gostyngol, i arian oddi ar y dechnoleg a’r ffasiwn ddiweddaraf… a chymaint mwy!

 

Canolfan Yswiriant

Mae Gymnasteg Cymru yn mynd trwy ddatblygiadau newydd cyffrous – gan ddechrau gyda system aelodaeth newydd a pholisïau yswiriant. Bydd aelodau Gymnasteg Cymru yn derbyn gwasanaethau yswiriant mewn ffordd newydd, o 1 Hydref 2023.

Join Our
Mailing List