Your Cart

No items in cart

Am Gymnasteg Aerobig

Gymnasteg aerobig yw’r mwyaf egnïol o’r holl fathau. A gyda routines yn cael eu perfformio naill ai’n unigol neu mewn grwpiau, mae’n ffordd wych o wella eich ffitrwydd ar eich pen eich hun neu gyda thîm. Os ydych chi’n newydd i’r gamp, does dim angen unrhyw offer na sgiliau arbennig arnoch chi i gymryd rhan. Gallwch chi jest neidio’n syth i mewn a dechrau adeiladu eich cryfder a’ch stamina o’r diwrnod cyntaf.

Os ydych chi’n hoffi’r syniad o berfformiadau ynni uchel, byddwch yn teimlo’n iawn gartref gyda gymnasteg aerobig. A gyda dosbarthiadau i bob oedolyn, arddegau a phlant, mae’n hawdd dechrau arni. Gallwch blymio’n syth mewn i ddosbarth, dysgu’r symudiadau sylfaenol, a dechrau cael hwyl yn syth. Yna, wrth i chi wella, gallwch ddechrau perfformio mwy a mwy o arferion anhygoel.

 

Barod i ddod yn gymnastwr aerobig? Mae ein clybiau i gyd yn darparu amgylchedd diogel a chyfeillgar gyda hyfforddwyr proffesiynol i’ch helpu i ddysgu. Gellir addasu gymnasteg i fod yn gynhwysol i bawb, waeth beth fo’ch gallu.

Y Panel Technegol Aerobig yw:

Arweinydd y Gystadleuaeth: I’w gadarnhau

Arweinydd Barnu: I’w gadarnhau

Cynrychiolydd Disgyblaeth: Allan Brotherston

Hyfforddwr Cenedlaethol: Laura Morgan

Arweinydd Staff: Maria Gaynor

Cysylltwch â’r Panel Technegol yma: performance@welshgymnastics.org

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Llawlyfr Cystadleuaeth

FIG Code of Points

Gymnasteg Prydain

Join Our
Mailing List