Your Cart

No items in cart

Am Gymnasteg Rhythmig

Mae gymnasteg rhythmig ar gyfer unrhyw oed. Does dim angen unrhyw brofiad i ddechrau arni, ond mae cariad at ddawns a chreadigrwydd yn mynd yn bell. Wrth i chi gymryd eich camau cyntaf, byddwch yn dysgu sut i symud yn osgeiddig gyda’r pum cyfarpar (yr hoop, y rhuban, y bêl, y rhaff a’r clybiau).

Barod i ddod yn gymnastwraig rhythmig? Mae ein clybiau i gyd yn darparu amgylchedd diogel a chyfeillgar gyda hyfforddwyr proffesiynol i’ch helpu i ddysgu. Os oes gennych ofynion corfforol penodol, gallwn hefyd addasu’r gweithgareddau i sicrhau eich bod yn gallu cymryd rhan.

Dyma’r Panel Technegol Rhythmig:

Arweinydd y Gystadleuaeth: Eirian Thomas

Arweinydd Barnu: Jo Coombs

Cynrychiolydd Disgyblaeth: Linda Thomas

Hyfforddwr Cenedlaethol: Nia Evans

Arweinydd Staff: Elle Langham-Walsh

Cysylltwch â nhw ar: performance@welshgymnastics.org

Gwybodaeth ddefnyddiol

Llawlyfr Cystadleuaeth

FIG Code of Points

Gymnasteg Prydain

Join Our
Mailing List