Your Cart

No items in cart

Beth yw gwiriad cofnodion troseddol  

Mae gwiriad cofnodion troseddol yn fwy cymunedol fel gwiriadau DBS. Mae’r rhain yn wiriadau yn dibynnu ar lefel yr archwiliad byddant yn defnyddio deallusrwydd lleol a chenedlaethol a gedwir gan yr heddlu a’r gwasanaeth datgelu a gwahardd i ddarparu gwybodaeth i’r sefydliad benderfynu a yw’r unigolyn yn addas i weithio yn eu hamgylchedd.  

Mathau o wiriadau – Mae 4 lefel wahanol o wiriadau DBS 

 • Gwiriad sylfaenol
 • Gwiriad safonol
 • Gwiriad gwell 
 • Gwiriad gwell gyda rhestr waharddedig

Pwy sydd angen archwiliad

Efallai y bydd gofyn i’r rhai sydd dros 16 oed ac uwch ac sy’n gweithio o fewn yr amgylchedd gymnasteg gwblhau gwiriad DBS. Mae penderfynu pa lefel o wiriad sydd ei angen arnoch i’w gwblhau yn dibynnu ar y rôl y mae’r unigolyn yn ei wneud yn y clwb a’r math o gyswllt sydd ganddynt gyda phlant neu oedolion sydd mewn perygl.  

  • Pwy – Mae’r sefydliad yn darparu gwasanaethau ar gyfer
  • Beth – Mae’r rôl yn ymwneud
  • Sut – Yn aml mae’n cael ei pherfformio
  • Pryd – mae angen i chi ystyried os yw’n waith dan oruchwyliaeth
  • Lle – perfformir y rôl

Mae mwy o wybodaeth am benderfynu cymhwysedd ar gael yma canllawiau cymhwysedd DBS – GOV.UK (www.gov.uk).

Mae’n ofynnol i’r holl swyddogion lles, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sy’n goruchwylio gymnastwyr yn Gymnasteg Cymru gwblhau DBS gwell. Bydd angen diweddaru DBS bob tair blynedd.  

Sut alla i gwblhau gwiriad

Mae Gymnasteg Cymru, mewn partneriaeth â Gymnasteg Prydain ar hyn o bryd yn defnyddio system o’r enw First Advantage ar gyfer cwblhau gwiriadau DBS ar-lein.  

  • I ddefnyddio’r system mae angen i’r clwb benodi unigolyn am y tro cyntaf fel y gwiriwr dogfennau, mae’n arfer da cael dau ddilyswr yn y clwb gan nad yw unigolion yn gallu gwirio eu hunain.   
  • I benodi gwiriwr, cysylltwch â swyddog datblygu eich clwb gyda’r enw a manylion aelodaeth. Unwaith y bydd ganddyn nhw fynediad i’r system fe fyddan nhw’n gallu cefnogi’r clwb drwy’r broses. 

Diweddaru’r Gwasanaeth

Os yw unigolyn wedi ymrwymo i’r gwasanaeth diweddaru, gallant lenwi’r ffurflen ganiatâd gan roi caniatâd i gymnasteg Prydain gael mynediad i’w cyfrif i wirio eu statws DBS.  

Mae mwy o wybodaeth ar gael o fewn y polisi cofnodion troseddol yma.


Join Our
Mailing List