Your Cart

No items in cart

Clybiau yw calon ac enaid gymnasteg yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae clybiau’n darparu gymnasteg i dros 25,000 o bobl, gyda llawer yn darparu cyfleoedd cyflogaeth i’r rhai o’u cymunedau lleol.

Mae ein clybiau’n fywiog ac yn gynhwysol gyda llawer yn ennill amrywiaeth o safonau a chydnabyddiaeth clybiau am y gwaith maen nhw’n ei wneud. P’un a hoffech ddechrau, datblygu neu roi cynnig ar rywbeth newydd, defnyddiwch ein systemau cymorth clwb isod neu cysylltwch â development@welshgymnastics.org.

Cyllid

Gall eich Swyddog Datblygu roi gwybodaeth i chi a rhoi cyngor ar geisiadau am grant.

Mae Gymnasteg Cymru yn cynnig cyllid, holwch gyda development@welshgymnastics.org am fwy o fanylion ar:

1.Be Gymnastics

2.Be Pre-School

3.Access Gymnastics and Performance Bursary

4.Workforce Bursaries

5.New Club Fund

Cymorth

1. Gwobrau Gymnasteg

2. 2Buy2

3. Siaradwch i Busnes Cymru

4. Siaradwch i DAS Law

5. Siaradwch i Agility UK

6. Welsh Sports Association

7. Gymnasteg Rise – Rhaglen a Wobrau

  Partneriaid

  Sefydliad Gymnasteg Prydain: Rhaglen ‘Love 2 Move’ https://britishgymnasticsfoundation.org/lovetomove/
  Mae’r bartneriaeth hon yn cynnig rhaglen gymnasteg ag oedran a dementia-gyfeillgar ar gyfer seddi sy’n trawsnewid bywydau pobl sy’n byw gyda dementia.

  Chwaraeon Anablaidd Cymru

  Chwaraeon Gemau’r Strydoedd

  Join Our
  Mailing List