Your Cart

No items in cart

Mae Dymnasteg Cymru yn sefydliad di-elw, gyda phob elw yn cael ei ail-fuddsoddi i ddatblygu ein chwaraeon. Caiff GC eu rheoli gan fwrdd a’i rôl yw ysgrifennu strategaeth a chynghori polisi, gweithdrefnau a llywodraethiant y chwaraeon yng Nghymru.  

Y tair blaenoriaeth bresennol i’r bwrdd yw:

1.Y strategaeth sefydliadol newydd ar ôl 2022

2.Arwain diwylliant gymnasteg yng Nghymru

3.Gweithredu cynllun chwaraeon diogel a chynhwysol

Polisiau llywodraethu Gymnasteg Cymru

Mae gan gymnasteg Cymru gytundeb partneriaeth weithredol ar waith gyda Gymnasteg Prydain, o ganlyniad mae’r polisïau Gymnasteg Prydeinig isod wedi’u mabwysiadu fel polisïau cyfredol yng Nghymru.

Ein Partneriaid

Partneriaid a noddwyr Gymnasteg Cymru

Mae ein partneriaid a’n noddwyr yn rhan hanfodol o’n cenhadaeth i ledaenu llawenydd gymnasteg a gwella ein llwyddiant cystadleuol. Mae arnom ni ‘ddiolch’ enfawr i bob sefydliad ac unigolyn sy’n ymwneud â ni.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad yn gymnasteg Cymru yn cael eu darparu yn ein Hadroddiadau Blynyddol.

Join Our
Mailing List