Your Cart

No items in cart

Mae hyfforddwyr yn hanfodol i brofiad cyfranogwyr yn gymnasteg. Gall hyfforddwyr sydd â’r sgiliau a’r ymddygiadau cywir sicrhau bod pob profiad yn un boddhaus ac yn gadarnhaol i bawb.  

Rydym yma i’ch cefnogi a’ch datblygu yn eich rôl. P’un a ydych newydd ddechrau ar eich taith hyfforddi neu eisiau adnewyddu eich gwybodaeth.  

Mae gennym gyfleoedd gwych ac rydym bob amser yn awyddus i recriwtio mentoriaid newydd, datblygwyr hyfforddwyr ac addysgwyr. Os oes gennych ddiddordeb neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â coaching@welshgymnastics.org.

Pa gefnogaeth ydw i’n ei gael fel rhan o fy aelodaeth hyfforddi?

Mae gan bob aelod fynediad at ein Llwyfan Gwobrau Gymnasteg defnyddiwch eich rhif aelodaeth a’ch cynllun ID 1902.
Mae gan Gymnasteg Prydain hefyd e-ddysgu am ddim ar eu Academi. Datblygiad Proffesiynol Parhaus (british-gymnastics.org).

Mae Gymnasteg Cymru yn cynnal Ysgoloriaethau Hyfforddwyr a Datblygwyr Hyfforddwyr yn flynyddol, gan gadw llygad am ragor o gyfleoedd.
Mae sgwadiau ar gael mewn ardal, yn genedlaethol i hyfforddwyr fynychu ar gyfer eu datblygiad. Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at performance@weshgymnastics.org.

Join Our
Mailing List