Your Cart

No items in cart

Am Gymnasteg TeamGym

Mae TeamGym yn cymryd sgiliau o fathau eraill o gymnasteg ac yn ychwanegu elfen tîm. Felly gallwch hyfforddi a pherfformio’n iawn ochr yn ochr â’ch ffrindiau. Os ydych chi’n mwynhau gweithio fel rhan o grŵp, yna TeamGym yw’r ddisgyblaeth i chi. Mae pawb yn bwysig ac rydych chi’n llwyddo gyda’ch gilydd. 

Does dim angen unrhyw brofiad arnoch chi i ddechrau TeamGym. O blant ysgol gynradd i brofi gymnastwyr sy’n oedolion, gallwch wir gymryd rhan o bob gallu ac oedran. Byddwch yn dechrau drwy ddysgu hanfodion y tri gweithgaredd (Floor, Trampette/Vault a Tumble) ,wrth i chi ddatblygu eich sgil a’ch cryfder byddwch yn gweithio fel rhan o dîm i ddysgu a pherfformio mwy a mwy o arferion anhygoel.

 

Barod i fod yn gymnastwr TeamGym? Mae ein clybiau i gyd yn darparu amgylchedd diogel a chyfeillgar gyda hyfforddwyr proffesiynol i’ch helpu i ddysgu. Gellir addasu gymnasteg i fod yn gynhwysol i bawb, waeth beth fo’ch gallu.

Dyma aelodau’r Panel Technegol:

Arweinydd y Gystadleuaeth: I’w gadarnhau

Arweinydd Barnu: I’w gadarnhau

Cynrychiolydd Disgyblaeth: Trish Rawlings

Hyfforddwr Cenedlaethol: I’w gadarnhau

Arweinydd Staff: Maria Gaynor

Cysylltwch â’r Panel Technegol ar: performance@welshgymnastics.org

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Llawlyfr Cystadleuaeth

Code of Points

Join Our
Mailing List