Skip to content

Iechyd, Diogelwch a Lles – blaenoriaeth uchel

Mae Gymnasteg Cymru wedi ymrwymo i greu amgylchedd ble mae iechyd, diogelwch, a lles pawb yn cael ei warchod.

Mae hyn yn golygu fod gan bob un o’n clybiau a chymdeithasau cyswllt ddyletswydd i gydymffurfio â pholisiau Gymnasteg Cymru a Phrydain yn ogystal a chyfreithiau iechyd a diogelwch perthnasol, a rydym yn eu cefnogi i gyflawni hynny.

Mae cymorth ar gael

(Mae’r holl lincs isod yn agor mewn ffenestri newydd):
Mae system reoli iechyd a diogelwch y corff llywodraethol Gymnasteg Prydain yn helpu clybiau a chymdeithasau cyswllt i gyflawni eu cyfrifoldebau. Mae’r system ar gael i glybiau sydd wedi cofrestru ar system GymNET.

Mae pedwar polisi pwysig mae angen i glybiau a chymdeithasau cyswllt eu darllen a’u dilyn:

Yn ogystal, mae templedau a chyfarwyddyd pellach ar gael i glybiau cofrestredig trwy GymNET.

Mae angen i bob clwb a chymdeithas gyswllt ddarllen a chydymffurfio a’r pedair dogfen bolisi uchod a gwneud defnydd o’r wybodaeth trwy GymNET

Mae’r prif bwyntiau yn cynnwys: