Your Cart

No items in cart

James Thomas

Cydlynydd Cystadleuaeth (Di-Olympaidd)

Gan ymuno â theulu Gymnasteg Cymru yn 2022, gan gyflawni rôl cydlynydd cystadleuaeth nad yw’n gysylltiedig â’r Gemau Olympaidd, mae gan James yr awydd i greu cyfleoedd gwerthfawr o fewn y gymuned.

Ar ôl bod yn rhan o gymnasteg, o gymryd rhan mewn cystadlaethau ysgolion, i feirniadu amrywiaeth o ddigwyddiadau gymnasteg, mae’n gobeithio y gall helpu i gyfrannu at ddatblygu’r arlwy presennol i aelodau a rhannu ei frwdfrydedd dros y chwaraeon.

 

 

Astudiodd James BA Rheolaeth Chwaraeon, gan arwain at rôl rheolwr o fewn clwb gymnasteg lleol, lle mae’n hoff iawn o hyfforddi gymnasteg a cheerleading.

Y tu allan i gymnasteg, mae James yn hanesydd craff lle ar ei ddyddiau i ffwrdd mae’n hoff o ddefnyddio ei aelodaeth ddiweddar o Cadw.

Join Our
Mailing List