Your Cart

No items in cart

Bev Smith

Cadairwraig

Rôl Bev yw …

Arbenigo mewn hyfforddi, addysg a datblygu chwaraeon; helpu i osod cyfeiriad strategol i Gymnasteg Cymru a sicrhau bod adnoddau ar waith i gyrraedd targedau.

Beth sy’n cadw Bev yn brysur:

  • Llywio’r sefydliad trwy’r pandemig Covid-19
  • Cadw llygad ar dwf gymnasteg yng Nghymru
  • Helpu adolygu’r ffordd mae Gymnasteg Cymru’n cael ei lywodraethu

Hanes gymnasteg: Mae gan Bev gymnasteg yn ei DNA. Hyfforddodd yng Ngemau Olympaidd Caerdydd a chystadlu dros Gymru a Phrydain Fawr mewn gymnasteg artistig menywod yn ystod cyfnod cyffrous iawn, gyda Ludmilla Tourischeva ac Olga Korbut yn dominyddu.

Mwy am Bev: Tua diwedd ei bywyd cystadleuol, hyfforddodd fel hyfforddwr a barnwr tra’n dysgu Addysg Gorfforol yng Nghaerdydd. Derbyniodd Gymrodoriaeth Churchill i astudio hyfforddi gymnasteg yn yr USSR ac UDA, a wellodd ei datblygiad fel hyfforddwr cenedlaethol a barnwr Brevet rhyngwladol.

Ar ôl dysgu PE, dilynodd Bev yrfa mewn datblygu chwaraeon; yn gyntaf fel Cyfarwyddwr Technegol Gymnasteg Cymru, yna fel rheolwr yr uned yng Nghyngor Caerdydd. Yn y diwedd symudodd yn ôl i weithio ym maes addysg uwch, ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, lle arhosodd nes iddi ymddeol fel Deon Ansawdd a Safonau.

Join Our
Mailing List