Your Cart

No items in cart

Carys Kizito

Pennaeth Gwasanaethau Pobl

Cysylltwch Carys os…

Mae gennych unrhyw gwestiynau am bolisïau Gymnasteg Cymru, gweithdrefnau neu bryderon diogelu a lles.

Beth Sy’n Cadw Carys yn Brysur?

  • Goruchwylio a gweithredu polisïau Gymnasteg Cymru gan gynnwys: diogelu, cwynion, moeseg, llywodraethu a chydymffurfio

Hanes Gymnasteg: Mae Carys yn gyn-athrawes Addysg Gorfforol, ac arferai redeg clybiau gymnasteg llwyddiannus a phoblogaidd ar ôl ysgol.

Mwy amdan Carys: Ymunodd Carys â Gymnasteg Cymru yn 2012 fel rheolwr y blynyddoedd cynnar a rheolwr ysgolion. Mae hi’n helpu i annog plant ifanc i fod yn heini ac egnïol drwy gymnasteg yn rhan o’i rôl bresennol.

Join Our
Mailing List