Your Cart

No items in cart

Christopher Jones

Arweinydd Cynllunio Gymnasteg Artistig y Dynion

Swydd Chris yw…

Mae Chris yn arwain y gwaith cynllunio ar gyfer rhaglen perfformiad artistig y dynion ac yn rheoli’r holl staff hyfforddi cenedlaethol. Mae’n cefnogi’r rhaglen sgwad genedlaethol, drwy gyflwyno sesiynau sgwad ac ymweliadau â chlybiau, gyda chyfrifoldeb penodol am gymnastwyr sgwad Sylfaen.

Beth Sy’n Cadw Chris yn Brysur?

  • Darparu hyfforddiant dyddiol i’n hathletwyr perfformiad
  • Dyfeisio cynlluniau gyda staff hyfforddi cenedlaethol i ddarparu cyfleoedd gymnasteg ar gyfer pob lefel o fewn gymnasteg artistig dynion.

Hanes Gymnasteg: Mae nifer o gymnastwyr a hyfforddwyd gan Chris wedi cystadlu a gwneud rowndiau terfynol cyfarpar ym Mhencampwriaethau’r Gymanwlad Iau a Gemau’r Gymanwlad, yn ogystal ag ennill teitlau a medalau ym Mhencampwriaethau Prydain, Gogledd Ewrop a digwyddiadau rhyngwladol cydnabyddedig eraill.

Mae Chris ei hun wedi cynrychioli Cymru mewn sawl rôl megis hyfforddwr, barnwr a rheolwr tîm.

Mwy amdan Chris: Mae’n farnwr Brevet ac yn achubwr bywyd RLSS cymwys.

Join Our
Mailing List