Your Cart

No items in cart

Elle Langham-Walsh

Swyddog Rhaglen

Hanes Gymnasteg: Ymunodd Elle â staff Gymnasteg Cymru fel Swyddog Cefnogi Perfformiad ar ddiwedd 2021, ar ôl gweithio gynt i’r sefydliad fel rheolwr athletwyr ar gytundeb gwasanaethau o 2020.

Yn ei rôl fel Swyddog Cymorth Perfformiad, rhoddodd Elle amrywiaeth o gefnogaeth a gwasanaethau gweinyddol i’r tîm perfformio, anfonodd gwybodaeth sgwad i sefydliad tripiau rhyngwladol.

O fis Medi 2022, mae Elle wedi ymgymryd â rôl newydd fel Swyddog Rhaglen – gan gynnwys ymgymryd â monitro athletwyr, cynlluniau ac adolygiadau cyllid, cyfrannu at y fframwaith gwrth gyffuriau a helpu i ddatblygu llais yr athletwr ymhellach. Mae hi hefyd yn cefnogi’r gwaith o gyflawni Strategaeth a Chynllun Perfformiad Gymnasteg Cymru.

 

Mwy amdan Elle: Astudiodd Elle Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Bangor ac roedd yn rhan o broject ymchwil pedair blynedd ar lwybrau datblygiadol athletwyr llwybr Prydain Fawr lle cyflawnodd ei PhD.

Mae hi hefyd yn hyfforddwr gymnasteg artistig i fenywod ac yn feirniad.

Join Our
Mailing List