Your Cart

No items in cart

Holly Broad

Rheolwr Rhaglen Berfformio

Cysylltwch â Holly os…

Mae angen gwybodaeth arnoch am lwybrau perfformiad.

Mae Holly yn cefnogi ac yn datblygu talent ar draws gymnasteg Cymru, gan sicrhau fod popeth yn ei le ar gyfer gymnastwyr i gyrraedd eu llawn botensial.

Beth sy’n cadw Holly’n brysur:
Datblygu llwybr clir ar gyfer gymnastwyr i symud ymlaen ar bob lefel o’r gamp, fel rhan o strategaeth Gymnasteg Cymru 2022

 

Hanes gymnasteg: Holly’n gyn-gymnastwraig artistig cystadleuol i fenywod.

Mwy am Holly: Capten ac amddiffynnwr i Pontypridd United, yn chwarae yn yr Adran Premier ac mae ganddo MA mewn Datblygu Chwaraeon a Hyfforddi.

 

Join Our
Mailing List