Your Cart

No items in cart

Mark Petherick

Aelod Annibynnol o'r Bwrdd

Rôl Mark yw…

Cefnogi’r Cadeirydd, Prif Weithredwr ac aelodau’r Bwrdd wrth adolygu’r modd y mae Gymnasteg Cymru’n cael ei llywodraethu.

 

Hanes Gymnasteg: Fel cyn-gymnastwr Rhyngwladol Cymru ar lefel iau ac uwch, mae Mark yn dod ag angerdd a dealltwriaeth o’r gamp o lawr gwlad hyd at lefel ryngwladol. Enillodd Mark ei brofiad gymnasteg yng Nghlwb Bechgyn Canol Caerdydd, cyn symud i Ganolfan Gymnasteg Abertawe, gan gynrychioli’r clwb yn unigol ac fel rhan o dîm dynion droeon

Mwy am Mark: Mae Mark yn dod â dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sectorau cyhoeddus ac addysgol mewn amrywiaeth o swyddi uwch-reoli. Trwy gydol ei gyflogaeth mae wedi cael profiad sylweddol o reoli prosesau gwleidyddol, gweithredu systemau llywodraethu, rheoli risg a chyllidebau yn ogystal â phrosiect sy’n rheoli amrywiaeth o ddigwyddiadau corfforaethol, ymgysylltu â’r cyhoedd a rhanddeiliaid proffil uchel.

Join Our
Mailing List