Your Cart

No items in cart

Nia Evans

Prif Hyfforddwr Rhythmig Cenedlaethol

Cysylltwch â Nia os…

Mae gennych ymholiad am gymnasteg rhythmig elît merched yng Nghymru.

Beth sy’n cadw Nia’n brysur:

Paratoi a chynllunio ar gyfer Gemau’r Gymanwlad 2022
Sicrhau bod talent sy’n dod i’r amlwg yn cael ei adnabod a’i ddatblygu

Hanes gymnasteg: Mae Nia wedi bod yn gymnastwr ers yn dair oed, gan symud i’r ddisgyblaeth rhythmig yn 10 oed. Dechreuodd hyfforddi pan oedd yn 16 oed, gan ddod yn rhan o’r sgwadiau paratoi cenedlaethol yn 18 oed.

Mwy am Nia: Roedd hi’n ganolog i lwyddiant Gymnasteg Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Glasgow yn 2014 pan enillodd Frankie Jones, Laura Halford a Nikara Jenkins wyth o fedalau rhyngddynt. Mae Nia hefyd yn cymryd cyfrifoldeb dros gymnastwyr o Gymru sy’n cynrychioli Prydain Fawr.

Join Our
Mailing List