Your Cart

No items in cart
ResponsivePics errors
  • image id is undefined

Sadia Qamar

Swyddog Llywodraethu

Rôl Sadia yw…

Swyddog Llywodraethu, datblygu prosesau AD a chefnogi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Gymnasteg Cymru.

Beth sy’n cadw Sadia yn brysur:

Cefnogi adran Gwasanaethau Pobl drwy:

Prosesu polisïau a system llywodraethu gweithdrefnau Gymnasteg Cymru
Diweddaru AD
Ehangu ED&I

Hanes gymnasteg: Ni ddaeth Sadia â gwybodaeth flaenorol am gymnasteg; Ond mae hi’n mwynhau dysgu am gymnasteg yn barhaus fel rhywun sy’n newydd o fewn y gamp hon ac sy’n gallu cynnig sgiliau eraill i helpu i gefnogi’r sefydliad.

Mwy am Sadia: Ymunodd Sadia â Gymnasteg Cymru yn 2021 fel Swyddog Llywodraethu, yn gweithio fel rhan o adran Gwasanaethau Pobl.

Join Our
Mailing List