Your Cart

No items in cart

Siwan Mair

Pennaeth Datblygu

Cysylltwch Siwan os…

Hoffwch weithio gyda ni i gynyddu cyfranogiad gymnasteg ac i gefnogi ein aelodau.

Beth Sy’n Cadw Siwan yn Brysur:

  • Creu cyfleoedd newydd i sicrhau fod gymnasteg yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb.
  • Datblygu partneriaethau i sicrhau mae gan yr aelodaeth y gefnogaeth sydd ei hangen i ffynnu.
  • Cael mynediad at gyllid a buddsoddiad ar gyfer cyfleusterau a chyfleoedd allgymorth mewn gymnasteg.
  • Rheoli’r Aelodaeth, Gweithlu, Cyfathrebu, Digwyddiadau ac aelodau o’r tîm Di-Olympaidd.

Hanes Gymnasteg: Dechreuodd Siwan gymnasteg yn Ynys Môn a chystadlodd yn wyth o Gemau’r Ynysoedd y Sianel, Aland yn y Ffindir a Bermuda. Defnyddiodd Siwan ei gwobr, hyfforddwr Artistig Menywod, i ddechrau darpariaeth gymnasteg i’r Urdd trwy gyfrwng y Gymraeg, cyflwyno gymnasteg hamdden mewn safleoedd hamdden ar draws Caerdydd, gan ddatblygu clwb gymnasteg yn Nhre-biwt, Caerdydd. Mae Siwan yn angerddol am wneud gymnasteg yn hygyrch i bawb.

Mwy amdan Siwan: Mae gan Siwan MSc mewn Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff sy’n arbenigo mewn Biomecaneg. Mae Siwan yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn chwarae tri offeryn cerdd; y piano, y delyn a’r clarinét.

Join Our
Mailing List