Skip to content
Close notice

Our website uses cookies to give you the best possible experience. Cookies are unique identifiers that we transfer to your device to enable our systems to remember your session and how you interacted with the website. They are not there to identify you personally. To find out more about the cookies we use, click here.

Mae’r Iaith Gymraeg yn bwysig inni

Mae Gymnasteg Cymru yn cydnabod ac yn parchu’r iaith Gymraeg a ‘rydym yn gweithio’n galed i gefnogi gweithgareddau yn y Gymraeg.

Mae’r ddewislen ar frig ochr dde pob tudalen yn eich helpu i ddod o hyd i gynnwys Cymraeg y wefan yma ac mae cysylltiadau hefyd i’r adrannau Cymraeg isod.

Cadw'n ddiogel

Cadw'n ddiogel - prif bwyntiau
Gymnastwyr ifanc – sut i gadw’n ddiogel
Clybiau – amddiffyn plant
Gwybodaeth i swyddogion lles
Cofnod troseddol (DBS) gwirio

Amdanom ni

Amdanom ni - prif bwyntiau
Gwybodaeth clwb
Llywodraethiant

Moeseg a Pholisiau

Moeseg a Pholisiau - prif bwyntiau
Gwrth-gyffuriau
Cydraddoldeb
Iechyd a diogelwch